Сүүгэлэй дасан

Сүүгэлэй дасан (түбэдөөр བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་གླིང, Даши Чойпэллинг) Байгалай саанахиин Гэлүгба заншалай буддын шажанай ехэ дасангуудай нэгэниинь бо­лоно. Түбэд нэрэнь - “Даши Чойпэллинг”. Забайкалиин хизаарай эгээл үнинэй дасан Могойтын айма­гай Сүүгэл һууринда, Шэтэһээ 265 модо саана оршодог. Тэрэ Онон мүрэнэй зүүн эрье дээрэ хоёр хадын хоорондо бодхоогдоһон түүхэтэй.

Сүүгэлэй дасан
Нэрэ
Нэрэ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་གླིང
Буряад нэрэ Даши Чойпэллинг
Мэдээсэл
Шажанай ёһон Гэлүг
Байгуулһан 1801, 1988
Хаагдаһан 1933
Улас Flag of Russia.svg Ород, Забайкалиин хизаар

Сүүгэлэй дасаниие 1801 ондо харгана, хуасай бо­лон галзууд угтан монгол ёһо заншалаар һэеы гэр соо мүндэлүүлээ юм. 1827 ондо модоор бариха зүбшөөрэл буугаа.