Сэрэгэй даалгабари

Сэрэгэй даалгабари — ямар нэгэ даабаритайгаар хари гүрэндэ эльгээһэн бүлэг сэрэгэй хүнүүд.[1]

Вермахтын Прибалтиин операци

ЗүүлтэПравить

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 35.