Сарса модон

Сарса (латаар Quércus) гээшэ Эбэрлигэйхин обогто багтадаг набшатай гү, али мүнхэ ногоон модоной түрэл. Үрэнь - борбоосгой. Хойто хахад бүмбэрсэгэй сэрюун, халуун ороной уларилда 600 зүйлнүүдтэй[1]. Оросто — Европын талада, Алас Дурнада ба Кавказта 20 шахуу зэрлиг зүйлнүүд бии; 43 соёлтой зүйлнүүд. Ехэ үндэр модон, дүшэн — табин метр дээшээ ургадаг, бүдүүниинь метрhээ үлүү.

Сарса модон
Quercus robur
Quercus robur
Биологиин классификаци
Аймаг: Ургамал
Обог: Эбэрлигэйхин (Fagaceae)
Түрэл: Сарса модон (Quercus)
Зүйлнүүд:

Quercus robur, Quercus mongolica, Quercus petraea, гэхэ мэтэ

ЗүүлтэПравить