Алас Дурна (оросоор Да́льний Восто́к, хитадаар 遠東, солонгосоор 극동, японоор 極東, тай. ตะวันออกไกล, Загбар:Lang-vi, индонезяар Timur Jauh, Англи: Far East) — Азиин түбиһөө зүүн хэһэгэй газар орон гү, али Зүүн Ази (Россиин Алас Дурна зүгые оролсуулаад) болон Зүүн Урда Азиие хамтадхан зааһан Баруунай нэрэдэл.[1][2] Мүн зарим тохёолдолдо эдэй засаг, соёлой ушар шалтагаанай уламһаа Хойто Азиие оролсуулхань бии[3]. Харин Монголшууд энэ нютагта багтажа байгаагай хубида "Алас Дурнада" гэбэл Россиин Алас Дурна гэжэ ойлгоно.

Алас Дурна
Хадамал
Монгол үзэгээр
буряад кирилл. Алас Дурнада
монгол кирилл. Алс Дорнод

"Алас Дурна" хэмээхэ ойлголто Европын газар зүйн улас түрын ухаанда 19-р зуунай үеһөө нэбтэрһэн болоод Ойрохи Дурна, Дунда Дурна гэдэг ойлголтуудые мүн хэрэглэхэ болоо. Яг үүнэтэй эжэл шалтагаанаар эртэнэй Хитадууд баруунай оронууд гү, али Энэдхэгһээ саашахиие "Тайши (泰西)" гэжэ нэрлэжэ байгаа.

Алас Дурнын уласууд Заһаха

 1. Амарай можо
 2. Буряад Улас
 3. Еврей автономито можо
 4. Үбэр Байгалай хизаар
 5. Камчаткын хизаар
 6. Магаданай можо
 7. Далайн шадар хизаар
 8. Саха (Яхад) Улас
 9. Сахалинай можо
 10. Хабаровскын хизаар
 11. Чукоткын автономито тойрог

Холбоотой удха Заһаха

Зүүлтэ Заһаха