Майдари (ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷᠢ; самгардяар मैत्रेय, maitreya, түбэдөөр བྱམས་པ་, хитадаар 彌勒菩薩) — ерээдүй галабта эрьехэ Будда бурхан юм.[1].

II зуунай Майдари Бурхан

Зүүлтэ Заһаха

  1. Бабуев С.Д., Бальжинимаева Ц.Ц. (2004) Буряад зоной урданай hyyдал байдалай тайлбари толи. Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл. 65 х.