Леопард гү, али соохор эрбэс мяхаша амитан юм. Энэ бол эрбэсһээ бага аад. тэрээндэ ороходоо холо солбон ба мүн тэрээнь шэнги хүсэтэй амитан. Модондо гаража хэбтээд, тэндэһээ амитаниие дээрэһээ үсэржэ буудаг.

  1. Загбар:IUCN2008
Соохор эрбэс
Хобордолтын зэргэлэл

Хобордохо дүтэлһэн (ОУБХХ) [1]
Биологиин классификаци
Аймаг: Амитан
Хүрээ: Хүбшэтэн
Дэд хүрээ: Һээр нюршгатан
Анги: Хүхэтэн
Баг: Мяхашан
Обог: Миисгэйхин
Түрэл: Panthera
Зүйл: Соохор эрбэс
Латин нэршэл
Panthera pardus
Линней, 1758