Лакхнау (хиндяар लखनऊ), Энэдхэгэй хойто зүгтэ, баруун зүгһөө Гангада шудхадаг Гомати мүрэнэй эрье дээрэ байрладаг хото, Уттар-Прадеш можо уласай засаг захиргаанай түб. Хотын захатай тоолобол, хүн зониинь 4,8 сая ажаһуугшад (2011).[1]

Лакхнау хото
—  хото  —
хиндяар लखनऊ
Гомти гол
Лакхнау (Энэдхэг)
Red pog.png
Лакхнау
Энэдхэгтэхи Лакхнау хото
Улас орон  Энэдхэг
Газар нютаг 2345 км²
Хүн зон 2 901 474 (2011)
Сахим газар lucknow.nic.in

Шухала тээбэриин уулзабариː ниидэхэ онгосын буудалтай. Ганга хонхорой эгээн шухала ажаүйлэдбэриин түбүүдһөө нэгэн. Нэхэмэлэй (хүбэн дабуунай), металл эдлэл болбосоруулха, арһанай ба гуталай, хүнэһэнэй, саарһанай, хэблэлэй ажаүйлэдбэри. Уламжалалта уран һайхан дархалалгын үйлэдбэрилгэ (уран хадхамал, бүдэй болон керамикын бүтээлэй үйлэдбэрилгэ, модоор болон заанай һоёогоор һиилэлгэ).

Томо эрдэм ухаанай болон соёлой түб. Ехэ һургуули (1921 онһоо хойшо). Түб эрдэм шэнжэлгын эм зүйн хүреэлэн (институт). Хуушан дархалалгын уран һайханай һургуули (мүнгэн, зэд, нэхэмэл дархалалга). Зурагай галерей. Уттар-Прадеш можо уласай музей. Ботаникын сэсэрлиг.

Түүхын бэшэгПравить

Домогой ёһоор, Лакхнау «Рамаяна» үльгэрэй Рама баатарай дүү хүбүүн болохо Лакшмана баатарай нэрээр нэрлэгдэһэн байна. XIII зуун жэлдэ эндэнь бэхилэлтын баригдаһанай һүүлдэ жаахан хотохон бии болобо. 1528 ондо Лакхнау Бабурай эзэлһэн байгаа. Акбарай засаг доро Лакхнау Ауд можын эгээн томо хото байгаад, XVIII зуунда лалын Энэдхэгэй хотонуудай дунда тоосогдобо. 1775 ондо Ауд гүнлигэй эгээн алдартай наваб болохо Асаф-уд-Даул (1775—97) Лакхнауда өөрынгөө һууриие зөөбэ. 1775—1856 оной хоорондо Лакхнау — болбол Ауд гүнлигэй ниислэл хото байгаа. 1857—59 оной Энэдхэгэй буһалгаанай гол түбүүдэй нэгэн. 1857 оной 6-10 һарын хоорондо сипайнуудай хотые бүһэлжэ абаашье һаа, зургаан үдэрэй байлдаанай үрэ дүндэ 1858 ондо дахин англиин сэрэгүүдэй абаһан. 1942—1947 оной хоорондо, Лакхнау бэе дааһан Пакистаниие байгуулхын түлөө хүдэлөөнэй түб байгаа.

ГалерейПравить

ЗүүлтэПравить