Диверси (латаар diversio — «төөрюулгэ») — дайсанай мүр ухааниие төөрюулхэ зорилготойгоор дайнай газарһаа холохон сэрэгэй байлдаанай һургуули (маневр) хэхэ ябадал.[1]

Зүүлтэ Править

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 46.