Деспотизм (Грек: δεσποτία ) — хэмжээгүй, дураараа эдлэхэ эрхэ, бусадые өөрынгөө дуранда хүсөөр оруулха эзэрхэг засаг.[1]

ЗүүлтэПравить

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 46.