Дарангылал (диктатура) — юугээршье хизаарлагдаагүй, ямаршье хуули, дүрим, хэмжээгээр хашагдаагүй хүшэрхэлдэ шууд түшэһэн засаг.[1]

Экономист сэдхүүлэй 2020 оной Арадшалалай индекс гэжэ карта
Бүрин арадшалал
  9.01–10
  8.01–9
Дутуу арадшалал
  7.01–8
  6.01–7
Гибрид журам
  5.01–6
  4.01–5
Дарангылал
  3.01–4
  2.01–3
  0–2.00
Мэдээсэлгүй
  

ЗүүлтэПравить

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 47.