Гүн (хитадаар , солонгосоор , японоор きみ) гэжэ уг Манзын Чин уласай үеын угcаа залгамжлаха тайшаа, габьяатанда олгохо хэргэм байба. Ван, Бэйлэ, Бэйсэ, Гүн гэһэн дүрбэн хэргэмэй дүрбэдүгээр зэргэ юм. Дотоодо уласай түшөө гүн, уласта туһалагша гүн, гүнгын зэргэ засаг тэригүүн зэргэ тайжа гэжэ гурбан зэргэ байба.

Хадамал
Монгол үзэгээр
буряад кирилл. Гүн
монгол кирилл. Гүн

Оршон сагта

Заһаха
 
Лихтенштейнэй гүнэй һүлдэ

Мүн Ород хэлэнэй Княжество, Англи хэлэнэй Principality, Герман хэлэнэй Fürstentum гэхэ баруун дахинай жаахан уласай хэлбэриие гүнлиг гэжэ нэрлэжэ байдаг юм. Уласые ударидагшые гүн гэжэ нэрлэдэг байна. Мүнөө сагта Андорра, Лихтенштейн, Монако зэрэг бишихан уласууд "гүнлиг", үгы һаа "гүнтэ улас" гэгдэнэ.

Мүн үзэхэ

Заһаха

Зүүлтэ

Заһаха