Гильзэбуугай һомоной түмэр патрон.[1]

Янза бүриин калибрын гильзэнүүд. Зүүн тээ — гэлигэр буугай пластмассын гильзэ.

ЗүүлтэПравить

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 40.