Буу (ᠪᠤᠤ, хитадаар , pào) — галта һомон харбаха нарин аматай галта зэбсэг, бүдүүн аматайе заримдаа пуу гэнэ[1]. Гол түмэр доторхи бинтаар һуманда эршэ оруулжа харбаха галта зэбсэгэй юрэнхы нэрэ.

Хахад-автомат гар буу

Түрэлнүүд

Заһаха
  • ангиин буу (ан гүрөө хэхэдэ хэрэглэдэг галта зэбсэг),
  • гар буу (ойро тудаха абаһаар жаахан буу),
  • ехэ буу (ута гол түмэртэй, томо һуматай, усадхаха сүнөөхи шадал ехэ, холын тудхалта галта зэбсэг),
  • ланжуу буу (билта сохижо гал абалсадаг нэгэ зүйл винтов буу),
  • нагаан буу (хүрдэтэй гар буу),
  • үхэр буу (түрүү үеын ехэ буу),
  • хоёр аматай буу (хуушарһан хоёр гол түмэртэй буу),
  • хурдан буу (түргэн һумалдаг, һомониинь холо тудадаг буу),
  • сахюур буу (билтагүй, сахюураар гал абалсаха буу).

Зүүлтэ

Заһаха
  1. О. Сүхбаатар (1997) Монгол хэлний харь үгийн толь. Улаанбаатар хото: ШУА-иин Хэлэн зохёолой хүреэлэн. 47 х.