Британиин Колумби

Британиин Колумби (Англи: British Columbia гү, али BC; Франци: la Colombie-Britannique гү, али C.-B.) — Канадын эгээн баруун захын можо болоод байгаалиин үзэсхэлэнгээрээ алдартай юм. Энэ байгаалиин үзэсхэлэниинь тус можын Splendor sine occasu («Хизгааргүй һүрхэй байдал») гэһэн лата уряада тусаһан байдаг. Тус можо Канадын Холбоондо нэгэдэһэн зургаадахи можо боложо байһан.

Британиин Колумби
British Columbia
Канадын можо
Далбаа Можын тамга
Уряа
Splendor Sine Occasu
"Хизгааргүй һүрхэй байдал"

Канададахи Британиин Колумбиин байра
Ниислэл Виктори
Албан ёһоной хэлэн англи
Нютаг дэбисхэр
  Ниитэ 944 735 км²[1]
  Уһанай хуби 19 549 км² (2,1%)
Хүн зон 4 622 573 (2012)[2]
ДНБ 203 147[3] сая C$ (4-дэхи)
Захиргаан
 - Лейтенант амбан захирагша Джудит Гишон
 - Юрэнхы сайд Кристи Кларк

Британиин Колумбиин ниислэл Виктори хото болоод Канадын 15-дахи томо метрополитан бүһэ юм. Эгээн томо хото Ванкувер, Канадын гурбадахи томо хото мүн. Баруун Хойто Номгон Далайн бүһэ нютагай хоёрдохи томо метрополитан бүһэ юм.

Нэрын гарал

Заһаха

1858 ондо эхэ газар Британиин колони болохо үедэ Хатан хаан Виктори тус можын нэрые үгөө һэн. Можын нэрэдэ Британиин Колумбиин зүүн урда хэһэгһээ эхэ абажа урдадаг Коламби голой уһа хураагдадаг нютаг дэбисхэрэй Британи нэрэ болохо Коламби тойрогой нэрые оруулһан. Энэ нэрэнь Орегоной хэрээһээ үмэнэ Гудзон Булангай компаниин Коламби тойрогой нэрэ байһан ажа. Хатан хаан Виктори Коламби тойрогой Британиин хэһэгые Америкын Нэгэдэһэн Уласай мүн эжэл нэрэтэ хэһэгһээ («Америкын Колумби» гү, али «Урда Колумби») илгахын тулада Британиин гэһэн үгэ хэрэглэжэ байгаа. АНУ-ай хэһэгынь һүүлдэ хэрээнэй ёһoop 1848 ондо Орегоной нютаг дэбисхэр болоһон юм.

Зүүлтэ

Заһаха

Холбооһон

Заһаха
  Канадын засаг захиргаанай хуубари
Можонууд Альберта | Британиин Колумби | Квебек | Манитоба | Нью-Брансвик | Ньюфаундленд ба Лабрадор | Онтарио | Принц Эдвардын Арал | Саскачеван | Шэнэ Шотланд
Арал нютаг дэбисхэрнүүд Баруун Хойто нютаг дэбисхэр | Нунавут | Юкон