Арбай (ᠠᠷᠪᠠᠢ) — һүрэл түрүүтэ амуу таряа, үрээрээ гурил хэхэ, шара айраг эһэгэхэ, охм нэрэхэ, мал тэжээхэ зэргэ олон зүйлээр ашаглана, таримал арбайе зуһаха, үбэлжэхэ гэһэн хоёр янзаар таряална.

Арбай (Hordeum vulgare)
Hordeum vulgare
Hordeum vulgare
Биологиин классификаци
Аймаг: Ургамал
Хубаалга: Сэсэгтэ ургамал
Анги: Liliopsida
Баг: Poales
Обог: Poaceae
Түрэл: Hordeum
Hordeum vulgare