Антагонизм (грекээр ἀνταγώνισµα «тэмсэл») — ниигэмдэ удхаараа харша юумэнуудай туйлай эблэршэгүй шанга зүрэлдөөн.[1][2]

ЗүүлтэПравить

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 15. 
  2. Kratkiĭ politicheskiĭ slovarʹ. — Izd. 5-e, dop. — Moskva: Izd-vo polit. lit-ry, 1988. — 477 pages с. — ISBN 5250001270, 9785250001274