Амнисти (Грек: αμνηστια — «марталга», «уушалал») гээшэ ялалуулһан хүнүүдые дээдэ улас түрын засагай уушалалай тогтоол, акт.[1]

Зүүлтэ

Заһаха
  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 10.