Академи (Грек: Ἀκαδήμεια) — эрдэм ухаанай ба уралигай хүгжүүлхэ зорилготой эрдэмэй байгуулга, нэгэ зарим дээдэ һургуулинуудай нэрэ.[1]

Зүүлтэ Заһаха

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 12.