Адаг (ᠠᠳᠠᠭ) — гол мүрэн сүнхэрэгтэ, нуурда, далайда, али мүрэндэ шудхадаг байра. Адаг — шубтарха һүүл этигээд, эсэс, түгэсхэл, голой адаг; адаг һүүлдэнь.

Голой адаг

Зарим голнууд адаггүй. Жэшээнь, Окванго гол Калахари сүлэй намагуудта алдагдадаг.