Агын дасан (Дэчэн Лхундублинг, түбэдөөр བདེ་ཆེན་ལྷུན་སྒྲབ་གླིང «Ехэ Юрөөлэй Аяндаа Амжалтын Хиид») — Агын һууриһаа ойродо Булагтай нютагта 1811 ондо байгуулагдаһан дасанг юм. Олон ламанар арестовагдаһан ушарһаа 1937 ондо 32 ламанар хэбээр байгаа. 1938 ондо бүхэ лама багшанарые Шэтэ хотодо татан буугдаһан. 1946 ондо дасан дахин нээгдэһэн байгаа.

Агын дасан

Агын дасанай Согшин дуган
Нэрэ
Түбэд нэрэ བདེ་ཆེན་ལྷུན་སྒྲབ་གླིང
Буряад нэрэ Дэчэн Лхундублинг
Мэдээсэл
Шажанай ёһон Гэлүг
Байгуулһан 1811, 1946
Хаагдаһан 1938
Байгуулагша(д) Мархайн Галсан
Улас Агын Буряадай тойрог

Шэрээтэ ламанар Заһаха

1 Лама Пагбын Ригден (1816-1819 онууд)
2 Мүнхын Сультим (1819)
3 Раднын Галсан-Нима (1820-1821 онууд)
4 Жамьян-Зундуй (1821-1858 онууд)
5 Түгэлтэрэй Галсан-Жимба (1858 онһоо 1873 он хүрэтэр)
6 Пушигайн Галсан-Чойнпэл (1873-1878 он)
7 Данжинай Лубсан-Доржо (1878 онһоо 1901 он хүрэтэр)
8 Сундарын Галсан-Чойдаг (1901 онһоо 1912 он хүрэтэр)
9 Жамсаранай Данби-Жалсан (1912 онһоо 1924 он хүрэтэр)
10 Норбын Дарижаб (1924 онһоо 1932 он хүрэтэр).
11 Жигжитэй Намхай Самбу (1946-1953 он),
12 Цыбикын Базар (1953-1956 он)
13 Гомбын Жамбал Доржи (1956-1963 он)
14 Гончикай Галсан Жимба (1963-1973 он)
15 Дылыгэй Лундог (1973-1976 он)
16 Цыгмитэй Даша (1976-1980 он)
17 Цыбигэй Гомбо (1980-1987 он)
18 Жигмитэй Золто Дамрабазарович (Самбу Золто) (1987-1992 он)
19 Лыгдэнэй Жанчиб (1992-1993 он)
20 Дондукбайн Андрей Лупсандашиевич (Цырен лама) (1994-2000 он)
21 Цыбигэй Бадма Дашигалсанович (2000 онһоо турша)