Һургуули (ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ) ном эрдэм һургаха газар юм.[1] Һургуули хоёр янза бии:

  • Түрын һургуули - Дюркейэй тодорхойлһоноор болбосоролынь ниигэмэй алишье бүлэгтэ адли тэнсүү байдаггүй. Энэһээ үүдээд ниигэмэй дабхараажалта бии болоһон түрын һургуулинь бага болбосоролые үнэгүй һургаха, ниитээр мэдэлгэ болбосоролтой болгохо зорилготой.
Ехэ Британиин һургуулиин бага ангиин һурагшад
  • Хубиин һургуули - оролгын шадамжаһаа хамааржа үлүү һайн шанарай болбосоролые олгохо зорилготой бии болоһон.

ЗүүлтэПравить

  1. Толь.Query.mn —Һургуули

ХолбооһонПравить