Һайн Найдалай хушуу

Һайн Найдалай хушуу — Африкын эгээн урда хушуунуудай нэгэн, Урда Африкын Уластахи 34 .21. у. ү. ба 18 .30. б. у. оршодог. 1488 ондо тус хушууниие нээһэн Бартоломеу Диаш Шуурганай хушуу (португалаар Cabo das Tormentas) гэжэ нэрлэһэншье һаа, Португалай II Жуан хаан тэндэһээ Энэдхэгые хүрэхэ замай удхаар Һайн Найдалай хушуу гэжэ дахин нэрлэбэ.