Иен (японоор , えん) гээшэ Японой мүнгэнэй нэгэжэ юм. Японой хэлээр дүхэриг, дугы гэһэн утгыг илэрхийлдэг. Мүнөөгэй япон хэлэн дээрэ эн гэжэ дуудагдадагшье, анха бии болоһон 1870-аад ондо йен гэжэ дуудагдаһан байгаа.

Японой иен
日本円 (Япон хэлэн)
Фукудзава Юкитигэй хүрэгтэй арбан мянган иен
Фукудзава Юкитигэй хүрэгтэй арбан мянган иен
ISO 4217 код JPY
Хэрэглэгшэ(д) Flag of Japan.svg Япон
Ханша уналта 0.4%
Эхэ сурбалжа The Statistics Bureau and the Director-General for Policy Planning, 2008 оной 12 һарын тоосоон
Доодо нэгэжэ
1/100 сен
1/1000 рин
Тэмдэглигээ ¥
Зоос ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500
Саарһан дэбисхэртэ ¥1000, ¥2000, ¥5000, ¥10000
Түб банк Японой түб банк
Вебсайт www.boj.or.jp
Хэблэлэй үйлэдбэри Үндэһэнэй хэблэхэ тобшоон
Вебсайт www.npb.go.jp
Монетын үйлэдбэри Японой зоосоной үйлэдбэри
Вебсайт www.mint.go.jp