Яаман (ᠠᠮᠤᠠᠨ, хитадаар 衙門, yámen[1]) — нэгэ үйлэдбэриие хинаха засаглалай зургаан. Өөр улас оронууд янза бүриин яаматайшье, харин ехэнхи улас оронуудта байха яаманууд адли (хамгаалалга, гадаада харилсаан, санхүү, эрүүл мэндэ, гэхэ мэтэ).

Чин гүрэнэй яаман (1889 он)

Яаманай даргые сайд гэнэ.

Зүүлтэ Заһаха

  1. Л.Б. Бадмаева. (2005) Язык бурятских летописей. Улаан-Үдэ: ИМБиТ СО РАН. 139 х.