Энгидэй гол — Оросой Үбэр Байгалай хизаарта урдадаг гол, Шилкэ голой зүүн шудхал (Амар мүрэнэй ай һаба). Гол мүрэнэй утань — 708 км, ай һабын талмайнь — 37,2 мянган км².

Энгидэй гол

Шэтэ хотын хажуудахи Энгидэй гол

Шилкэ голой һаба
Урдан гаралга Шилкэ гол
Сүнхэрэгэй һаба 37 200 км²
Һабын оронууд Орос Орос
Эгээн утань 708 км
Урьһаса 72,6 м³/с

Тайлбари Править

Хэнтэй нюруу дээрж эхилдэг. Дээдэ хэһэгынь нарихан хабшалаар урдажа, дунда хэһэгынь Яабланай ба Үлэнтэй шэлэ нюруугай хоорондохи урдана. Шэтэ голой шудхан ородог сэгэй доро Үлэнтэй дундуур урдажа, Ононтой нэгэдээд, Шилкэ голые байгуулна.

Гол түлэб борооной тээжэлтэй. Амандаа дундажа уһанай хэрэглээ — 72,6 м³/сек. 11 һарада хүлдэжэ, 4 һарын эсэстэ гэдэнэ[1].

Шэтэ хото Энгидэй голдо Шэтэ гол ородог сэгтэ оршоно. Шэтын доор бишыхан хүлэг онгосой уһан ябажа болоно.

Энгидэй голоор Транссибириин түмэр зам гүйдэнэ.

Зүүлтэ Править

  1. Ингода // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

Ном зохёол Править

  • Ингода // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.