Шала (ᠱᠠᠯᠠ) — байшан барилга, гэр орон зэргын туйпуу шулуу, модон зэргээр хэһэн дэбисхэр; һэеы гэрэй түхэреэниие һажаалган, хабтагайнуудые хүндэлэн модондо хадажа хэһэн модон оёор мүн. Хожомой үедэ агын буряадууд иимэ шалануудые һэеы гэртэ хэдэг болоһон байгаа.[1]

Гюстав Кайботт, «Шала хирмагшад» (1875)

ЗүүлтэПравить

  1. Бабуев С.Д., Балһжинимаева Ц.Ц. (2004) Буряад зоной урданай hyyдал байдалай тайлбари толи. Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл. 129-139 х.

Мүн үзэхэПравить