Чэнду (хитадаар 成都, Chéngdū), Хитадай баруун-урда хэһэгтэ, Миньцзян мүрэнэй хүндыдэ байрладаг хото. Сычуань можын засаг захиргаанай түб мүн. Хүн зониинь 4 сая ажаһуугшад (2004), хотын захатай тоолобол 4,6 сая ажаһуугшад.

Чэнду хото
Цзинцзян мүрэн, Аншунь хүүргэ
Цзинцзян мүрэн, Аншунь хүүргэ
Сычуань можодохи Чэнду хото
Сычуань можодохи Чэнду хото
Улас орон  БНХАУ
Можо Сычуань можо
Можын хото Чэнду хото
Газар нютаг 12 390 км²
Хүн зон (тоол.) 7,123 сая хүн (2010)
Нягтарал 887,9 хүн/км²
Сагай бүһэ Хитадай саг (НЗНС+8)
Сахим газар chengdu.gov.cn (хитадаар)

Томохон тээбэриин уулзабари болон үйлэдбэрилгын түб. Уласхоорондын ниидэхэ онгосын буудал. Машина бүтээлгэ (радиоаппаратура, станок, тоног түхеэрэмжэ, багажа зэбсэг, тээбэриин арга, автомашина гэхэ мэтэ), хара болон үнгэтэ түмэрлиг. Химиин, модо болбосоруулха, нэхэмэлэй, арһанай, хүнэһэнэй үйлэдбэрилгэ. Уламжалалта дархалалгын үйлдэбэри. Дээдэ һургуулинууд.

МЭҮ IV зуун жэлдэ Чэнду бии болонхой. МЭҮ 221—63 оной хоорондо Чэнду Шу хаанта уласай ниислэл хото байгаа, Табан уласай үедэ 908—965 оной хоорондо — Хоу Шу хаанта уласай ниислэл. Манай эринэй эхиндэ Чэнду хургы торгоной үйлдэбэреэр алдартай байгаа ушар Цзиньчэн (锦城, «хургы торгоной хото») нэрэтэй байгаа. 1644—46 ондо Чэнду Чжан Сяньчжунай буһалгаанай сэрэгүүдэй эзэмдэбэ. XVII зуун жэлэй эсэсһээ хойшо, манжанууд Хитадые буулган абаһанай һүүлдэ Сычуань можын засаг захиргаанай түб болобо. 1911 оной 9 һарада тус хотодо 1911 оной Сычуаниин буһалгаан бодобо. 1949 оной 12 һарын 27 болотор Чэнду хото Гоминьданай засаглал доро байгаа.

Чэнду хотодо сэсэрлигүүд болон паркууд олон байна. Уран барилгын дурасхалнуудай дунда — Ухоуцы дуганай комплекс (武侯祠, XVI—XVIII зуун жэл), Цинъянгун ордон (青羊宫, «ногоон ямаанай ордон», XIII зуун жэл), Баогуансы дасан хиид (宝光寺); Саньсиндуй (эртын хитад соёлой малталгын газар); Ду Фу ирагуу найрагшын гэр-музей. Сычуань можын музей. НҮБ-эй байгаали хамгаалха түсэлнүүдэй нэгэн болохо даяар дэлхэйдэ ганса 37,3 гектартай панда баабгайн үсхэбэрилгын ба дархан саазатай газар байна.