Хүнэй дархалал хомсодолой вирус

Хүниин дархалал хомсодолой вирус

Хүниин дархалал хомсодолой вирус
ХДХВ-ай хэһэг зураг[1]
ХДХВ-ай хэһэг зураг[1]
Биологиин классификаци
Аймаг: Вирус
Зүйл: Primate lentivirus group
Дэд зүйл:

ЗүүлтэПравить