Хэмжүүр (ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠥᠷ) гэдэг тогтоһон хэмжээтэй, хэмжэхэ багажа, юумые үнэлхэ баримжа, хэмжэхэ үйлын үрэ дүн зааһан нэрэ юм[1].

Хоёр шкалатай шугам

ЗүүлтэПравить

  1. Нефедов В. И., Хахин В. И., Битюков В. К. Метрология и радиоизмерения: Учебник для вузов. — 2006

Ном зохёолПравить

Ном зохёолПравить

  • Кушнир Ф. В. Радиотехнические измерения: Учебник для техникумов связи. — М.: Связь, 1980
  • Пронкин Н. С. Основы метрологии: Практикум по метрологии и измерениям. — М.: Логос, 2007

Стандарт техникын баримта бэшэгПравить