Хии үзэгдэл — уураг тархиин муудаһан дээрэһээ хүнэй нюдэндэ элдэб хуурмаг юумэ харагдаха ёһо.[1] Шизофрениин шэнжэ тэмдэгэй нэгэ.

Зүүлтэ Править

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 37.