Хархис ябадал гээшэ хүгжэжэ байһан зоной болбосоролдо сүнэгшэ ангинуудай зүгһөө эсэргүүсэхэ улас түрын хүдэлөөн; хубисхалда дарагдаһан мүлжэгшэ ангинуудай хуушан эрхэеэ дахяад ерүүлхэ һанаатай тэмсэхэ ябадал.[1]

Зүүлтэ Править

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл.