Түргэн ХамЧелябинскын бөө, дуушан, хүгжэмшэ, хөөмэй дуушан. Уряанхай, алтайн, буряад болон монгол дуунуудые мүнөө үеын электронно хүгжэмэй элдэлгэтэйгээр дуулана. Зарим арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдээр наадана: морин хуур, хубһан, хэсэ, тобшолуур, пимак гэжэ уугуул американецүүдэй лимбэ.

Түргэн Хам
Тюргэн Кам
Түрэһэн үдэр:

1977 оной 4 һарын 29(1977-04-29) (45 наһатай)

Түрэһэн газар:

Зүблэлтэ холбоото улас

Эрхэтэнэй харьяалал:

Flag of Russia.svg Оросой холбоото улас

НамтарПравить

1977 оной 4 һарын 29-дэ түрөө.

Түргэн гэжэ псевдонимынь мүнөө үеын түрэг, монгол, хамниган хэлэнүүдһээ абаа[1]. Хам гэжэ омог түрэг хэлэнүүдээр бөө гэжэ удхатай мүн.

2005 ондо Артур Андриасянтай (Тэмир) сугтаа «Түргэн Хам» хүгжэмэй хамталигые байгуулба[2]. 2011 ондо Артыш Оюун уряанхай хөөмэй дуушан хамталигай бүридэлдэ оробо[3]. 2013 ондо тус хамталиг задарба[4].

2011 онһоо хойшо Түргэн Хам «Аркаим» уласхоорондын хүгжэмэй фестивальда хабаадалсана[5].

2014 ондо «Абьяастай украиншууд» (Україна має талант) гэжэ Украинын урилдаанда Алкыш дуутаяа хабаадалсаба[6].

«Бүргэд Тэнгэри» бөө мүргэлэй бүлгэмэй түрүүлэгшэ.

ФильмографиПравить

  • 2011 он: «Сибириин бөөнүүд» баримтата фильм
  • 2015 он: «Гранит 14» фильм

ДискографиПравить

АльбомуудПравить

  • «Ahoi» (2011 он)
  • «Баабгайн зүргэ» («Тропой медведя») (2012 он)
  • «Европа-Азия» (2012 он)
  • «Буддын зүүдэнүүд» («Сны Будды»)

ШагналПравить

  • «Жэлэй артист» шангын лауреат, Челябинск хото (2011 он)
  • «Дүрэ — артист» шангын лауреат, Челябинск хото (2012 он)
  • Хубһанша болон хөөмэйшэ урилдаанай Гран-при хүртэгшэ (2013 он)
  • «Урал Моно» XVII уласхоорондын хүгжэмэй зохёолгын урилдаан-фестивалиин дипломант (2014 он)

ЗүүлтэПравить