Тээрмэ (ᠳᠡᠭᠡᠷᠮ) — будаа таряаниие гурил болгон тээрмэдэхэ хэрэгсэл юм.

Сибирьдэхи һалхин тээрмэнүүд (1912 он)

Олон янза тээрмэнүүд байдаг:

Мүн үзэхэПравить