Дотоодын ниитэ бүтээгдэхүүн: различия между версиями

Нет описания правки
м (Removing Link GA template (handled by wikidata))
[[Файл:GDP PPP Per Capita IMF 2008.png|thumb|400px|right|Улас орнуудай худалдан абаха шадбарааршадбаряар тоосоһон нэгэ хүндэ оногдохо дотоодын ниитэ бүтээгдэхүүн (2008 он)]]
 
'''Дотоодын ниитэ бүтээгдэхүүн''' (<small>[[Англи хэлэн|англ.]]</small> ''Gross Domestic Product''), тобшилһонтобшолһон үгэнэрэ - '''ДНБ''' (<small>[[Англи хэлэн|англ.]]</small> ''GDP'') — тодорхой хугасаанда тухайн орондо шэнээр бүтээгдэһэн бараабараан болон үйлшэлгээнүүдэй [[заха зээлэйзээли]]ин үнын ниилбэрниилбэри юм. ҮдэгөөМүнөө сагта энгиинээр Нэгэ хүндэ оногдохо ДНБ улас оронуудай амижиргаанайажамидаралай түбшингнюруу заагша болодог. ДНБ-ые үйлдэбэрлэлтэйүйлэдбэрилэлтын, ашиглалтай, хyбаарилалтай гэһэн гурбан аргаар тоосодог.
ӨөрөөрОндоогоор хэлэбэл, Дотоодын ниитэ бүтээгдэхүүндэ тухайн уласай хилэ дотор байгаабайдаг бүхэбүхы үйлдэбэрлэлыеүйлдэбэрилэлые оруулжа тоосоно. [[Үндэһэнэй ниитэ бүтээгдэхүүн]] гэдэг гадаададгадаада байгаабайдаг тухайн уласай иргэнэрхэтэнэй ажа ахуйнажахын нэгэжын үйлдэбэрлэлыеүйлэдэбэрилэлые оруулжа тоосодог юм.
 
=== ҮйлдэбэрлэлтынҮйлэдбэрилэлтын арга ===
Ниитэ үйлдэбэрлэлүйлдэбэрилэл - Ниитэ забсарай хэрэглээ = Ниитэ нэмэгдэл үртэгэ
гэжэ тоосохые үйлдэбэрлэлтынүйлдэбэрилэлтын арга гэнэ.
 
=== Зардалай арга ===
гэжэ тоосохые зардалаар ДНБ-ые тоосохо арга гэнэ.
 
=== ХyбаарилалтайХyбаарилалтын арга ===
Xүдэлмүрэй хүлэһэ, үндэһэн хүрэнгын элэгдэл, ашиг түүнтэй адилтгаха орлого, шууд буһа татбар зэрэг орлогой элeмeнтүүдын ниилбэрээр тоосохые хубаарилалтай арга гэнэ.
 
== Мүн үзэхэ ==
* [[Арадай ажахы]]
 
{{stub}}