Авраам Линкольн: различия между версиями

Нет описания правки
'''Абрахам Линкольн''' ({{lang-en|''Abraham Lincoln''}}, 1809 оной 2 һарын 12, Ходженвилл, [[Кентукки|Кентукки можо улас]] - 1865 оной 4 һарын 15, [[Вашингтон (Колумби тойрог)|Вашингтон]]), АНУ-ай 16-дахи [[Америкын Нэгэдэһэн Уласай юрэнхылэгшэ|юрэнхылэгшын]] албан тушаалые 1861 оной 3 һараһаа 1865 ондо алагдаха хүрэтэрээ хашаһан түрын ажаябуулагша юм.
 
== Намтар ==
Ажалша фермерэй гэр бүлэдэ түрэһэн, Америкын түрүүшын колонистуудай удамтай. Залуудаа фермерэй ажахыда барлаг, модо отологшо, газар хэмжэгшэ мэргэжэлтэн, шуудангай ажалтан ябаһан хүн байгаа. Тэрэ гансата өөрынгөө һуралсал болобсоролые эрхэлээ. 1836 ондо Линкольн гүрэнэй шалгалтада үгэжэ, хуулиша (адвокат) болоһон. Үнэн сэхэ, оюун, һайн хэлэгшэ ушар тэрэнэй нэрэ хүндэ түргөөр ехэдхэһэн. 1834-41 он хоорондо [[Иллинойс]] можо уласай хуули тогтоохо хуралай гэшүүн, 1847-49 ондо [[АНУ-ай конгресс|АНУ-ай түлөөлэгшэдэй танхимай]] гэшүүн. 1846-48 оной [[Мексика|Мексикэдэ]] эсэргүү булимтархы дайнай үедэ дайнда түгэсхэхэ шэглэһэн тогтоол гаргаа бэлэй. 1854 ондо [[Бүгэдэ найрамдаха нам|Бүгэдэ найрамдаха намһаа]] зохёон байгуулагшадай нэгэ юм. Линкольнын үйлэ ажаллалга хойто можо уласуудай буржуазиин дэбжэлтын тойрогууд, тус уласай бага хүрэнгэтэдэй элементнүүдэй эрхэ ашагые тусхаһан. Тэрэ олон түмэнэй эргэнэй болон улас түрын эрхые үргэжүүлхэ, эхэнэр зоной һанал үгэхэ эрхые дэмжэгшэ байһан юм.
 
 
Линкольн АНУ-ай арад түмэнэй үндэһэнэй баатараар, хубисхалта уламжалалай эзэмшэгшээр, урбалда эсэргүү тэмсэлдэ АНУ-ай бүхыл дэбжэлтэтэ хүнүүд болон олон түмэнэй ашаг һонирхолдо ашаглажа байна.
 
== Ном зохёол ==
* Complete works, ed. by J. Nicolay and J. Hay, v. 1-12, N. Y., 1905.
* Иванов Р. Ф., А. Линкольн и гражданская война в США, М., 1964;
* Петров Д. Б., А. Линкольн - великий гражданин Америки, М., 1960;
* Сэндберг К., Линкольн, пер. с англ., М., 1961; Nicolay J. and Hay J., A. Lincoln. A history, v. 1-10, [N. Y.], 1917.
 
 
[[Категори:АНУ-ай юрэнхылэгшэд]]
15 230

правок