Авраам Линкольн: различия между версиями

Нет описания правки
|гар = [[Файл:Abraham_Lincoln_1862_signature.svg|150px]]
}}
'''Абрахам Линкольн''' ({{lang-en|''Abraham Lincoln''}}, 1809 оной 2 һарын 12, Ходженвилл, [[Кентукки|Кентукки можо улас]] - 1865 оной 4 һарын 15, [[Вашингтон (Колумби тойрог)|Вашингтон]]), АНУ-ай 16-дахи [[Америкын Нэгэдэһэн Уласай юрэнхылэгшэ|юрэнхылэгшын]] албан тушаалые 1861 оной 3 һараһаа 1865 ондо алагдаха хүрэтэрээ хашаһан түрын ажаябуулагша юм.
 
Ажалша фермерэй гэр бүлэдэ түрэһэн, Америкын түрүүшын колонистуудай удамтай. Залуудаа фермерэй ажахыда барлаг, модо отологшо, газар хэмжэгшэ мэргэжэлтэн, шуудангай ажалтан ябаһан хүн байгаа. Тэрэ гансата өөрынгөө һуралсал болобсоролые эрхэлээ. 1836 ондо Линкольн гүрэнэй шалгалтада үгэжэ, хуулиша (адвокат) болоһон. Үнэн сэхэ, оюун, һайн хэлэгшэ ушар тэрэнэй нэрэ хүндэ түргөөр ехэдхэһэн. 1834-41 он хоорондо [[Иллинойс]] можо уласай хуули тогтоохо хуралай гэшүүн, 1847-49 ондо [[АНУ-ай конгресс|АНУ-ай түлөөлэгшэдэй танхимай]] гэшүүн. 1846-48 оной [[Мексика|Мексикэдэ]] эсэргүү булимтархы дайнай үедэ дайнда түгэсхэхэ шэглэһэн тогтоол гаргаа бэлэй. 1854 ондо [[Бүгэдэ найрамдаха нам|Бүгэдэ найрамдаха намһаа]] зохёон байгуулагшадай нэгэ юм. Линкольнын үйлэ ажаллалга хойто можо уласуудай буржуазиин дэбжэлтын тойрогууд, тус уласай бага хүрэнгэтэдэй элементнүүдэй эрхэ ашагые тусхаһан. Тэрэ олон түмэнэй эргэнэй болон улас түрын эрхые үргэжүүлхэ, эхэнэр зоной һанал үгэхэ эрхые дэмжэгшэ байһан юм.
 
Хүсэтэй [[богоолшолго|богоолшолгын]] болон богоолой ангижаралда дэмжэгшэ Линкольн Америкын Нэгэдэһэн Уласай бүхы нютаг дэбисхэр дээрэ богоолой системые дэлгэрүүлхэдэ эсэргүү байһаншье һаа, тэрэ богоолшолго тухай асуудал холбооной засагай газар шалгалта хэхэ эрхэгүй бэе даанги улас можонуудай үүргэ гэжэ үзэһэн. 1860 ондо Линкольн АНУ-ай юрэнхылэгшэ һунгагдаһан. Линкольнын богоолшолгын асуудал тухай хүтэлбэри дунда зэргэ байгаашье, тэрэнэй һунгуули холбооной урда богоолтон улас можонуудай амяарлалга болон 1861-65 оной [[Америкын эрхэтэнэй дайн]]ай эхеэр дохёо болобо.
 
[[Категори:АНУ-ай юрэнхылэгшэд]]
15 230

правок