Джон Локк: различия между версиями

2403 байта добавлено ,  6 лет назад
Нет описания правки
 
== Намтар ==
Мүн Джон нэрэтэй Локкой эсэгэ, [[Англи эрхэтэнэй дайн|Англи эрхэтэнэй дайнай]] эхин үедэ Уласай Ехэ Хуралай хүсэнэй түлөө морин [[ахалагша]]ар үйлэшэлжэ байһан улас түрын хуулиша, бэшэг хэрэгэй ажалтан. Түүнэй эжи Агнес Киин байһан юм. Эсэгэ эхэ хоёр [[пуританшууд]] байба. Локк тухай арбан хоёр милиин [[Бристоль]]һаа Рингтон Сомерсетда сүмэдэ боло жижиг обоохой гэртэ 1632 оной 8 һарын 29 түрэһэн. Тэрэ эгээн үдэрдэ [[хэрээһэ зүүлгэ|хэрээһэ зүүһэн]] юм. Удалгүй Локкой түрэһэнэй дараа, гэр бүлын талаарха долоон милиин зайда үмэнэдэ Локк Беллутон хүдөө орон нютагай Тюдор гэртэ үсэһэн боло Бристолиин, Пенсфорд заха зээлиин хотодо шэлжэн ерэһэн юм.
Мүн Джон нэрэтэй Локкой эсэгэ, [7{{эшэлэлэй эхин}}]{{эшэлэлэй түгэсхэл|эхэ һурбалжа=}} Англи иргэний дайны эхэн үед УИХ-ын хүчний төлөө морин нь ахлагчаар үйлчилж байсан зажлах Магна дахь энх тайван, Шүүгч нь улс орны хуульч, бичиг хэргийн ажилтан, байсан юм. Түүний ээж Agnes Keene байсан юм. Эцэг эх хоёр пуританчууд байв. Locke тухай арван хоёр милийн Bristol-аас Wrington Сомерсет-д сүмд бол жижиг thatched овоохой-д, 29 August 1632 төрсөн. Тэр нэг өдөр баптисм хүртсэн юм. Удалгүй Locke-ийн төрсний дараа, гэр бүлийн талаарх долоон милийн зайд өмнөд Locke Belluton нь хөдөө орон нутгийн Tudor гэрт өссөн бол Bristol-ийн, Pensford зах зээлийн хотод шилжин ирсэн юм.
 
Эрхэ сүлөөнэй гүн ухаанша гэгдэдэг тэрээр Англиин баруун урда нютагай бишыхан хотоһоо гаралтай хүн. [[Оксфордой дээдэ һургуули]]ин Христын сүмын колледжда һуралсаба. Залуу Локк анхандаа [[Анагааха ухаан]] һонирхон һудалжа, Оксфордой дээдэ һургуулиин магистрын зэрэг хамгаалһан бүгөөд энэ зуураа нэгэн найзынхаа нүлөөгөөр гүн ухаанда татагдаба. 1688 оной хубисхалай дараа ар арһаа залгуулан маша олон зохёол хэблүүлһэн бүгөөд тэдэгээр мүнөөе хүртэл һудалагдаһаар байна. Бүрэн хэмжээгээр ботилһон 30 ном боложо гараһан байдаг.
 
Шефтсбериин гүн <small>(Earl of Shaftesbury)<small/> нэрын үмэнһээ Локк Хойто Америкын [[Каролина можо|Каролина можын]] хубида Үндэһэн хуули болобсоруулахада оролсоһон. («Fundamental Constitutions of Carolina»).<ref>[http://plato.stanford.edu/entries/locke/ John Locke]</ref>
 
Тэрээр сагаашлаха үедэ олоһон уушаганай үбшэнһээ боложо наһа бараһан юм. Хүнэй оюун ухаанай тухай туршалта хэмээхэ томоохон ажал шууд лэ алдар хүндэй орголдо абаашаба. Улас түрын хубида болобосруулһан философиин хубида болобосруулһан онол олон ороной үндэһэн хуулиин дэбсэгэр боложо үгэһэн байна.
Алибаа сэтьгэгшэ шэнэшлэгшэ байхые дээдын габьяанда тоосодог боло Локк философиин либерализм, танин мэдэхүйн онолой Эмпиризмын үндэһэлэгшэ болон мүнхэрһэн юм. Иимэдээшье тэрээр сэтьгэл судлалай хүгжэлдэ мүн баһа түлхэсэ абашарһан байдаг.
 
== Холбооһон ==