Сүлөөтэ барилдаан

Сүлөөтэ барилдаан (англяар Freestyle wrestling, францяар Lutte libre) — спортын нэгэ түрэл болон тодорхой тогтооһон дүрэм журамаар хоёр тамиршадай хоорондо тэмсэл ябагдадаг болоод үрдилдэгшынгөө далые дэбжээндэ хүргэһэнээр илалта байгуулдаг юм. Грек-ромын барилдаан буюу һунгадаг барилдаанһаа илгаатай хүл абажа мэхэ хэдэг болон хүл мэх хэдэг онсолигтой.