Санзай (сан, ᠰᠠᠩ, хитадаар , xiāng) — шажанай ёһоор утаа гаргажа, юумэ арюудхадаг зүйл, юумэ арюудхахын түлөө бэлдэгдэһэн, хатааһан, нюдэмэл арса. Арса, ая ганга, хуһанай буурсаг, шэнэһэнэй шэлбэһэ, тэрэнгиин сэсэг гэхэ мэтые хатаагаад нюдэжэ буйлуулһан, бурханай урда сан табидаг бутархай зүйл.

Сан табиха

Уталга — санзай, арсын утаагаар бухы бузар, муухай юумэнһээ бэеэ, гэр байраяа болон оршон тойрониие арюудхалга.[1]

ЗүүлтэПравить

  1. Бабуев С.Д., Балһжинимаева Ц.Ц. (2004) Буряад зоной урданай hyyдал байдалай тайлбари толи. Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл. 72 х.