Райн мүрэн (Рейн мүрэн, Герман: Rhein, Франци: Rhin, Нидерл. Rijn, латаар Rhenus) — Швейцариин зүүн Альпууд дахи Грисонсһоо эхэ абажа, Нидерландын нютагта Хойто тэнгистэ шудхадаг, Европын хамагай урта болоод шухал гол мүрэдэй нэгэ юм.

Райн мүрэн

Кёльн хотын Рейн мүрэнэй хэһэг

Райн мүрэн Европын хамагай шухал гол мүрэдэй нэгэ юм
Шудхан юумэн Неккар, Майн, Лан, Мозель, Рур
Эхин Швейцари, Грисонс
Урдан гаралга Хойто тэнгис
Сүнхэрэгэй һаба 185300 км2
Һабын оронууд Герман, Швейцари, Лихтенштейн, Франци, Люксембург, Бельги, Нидерланд
Эгээн утань 1239 км
Гадаргуугай үндэрынь Фордеррайн: 2,602 м (8,500 фут)
Хинтеррайн: 2,500 м (8,200 фут)
Урьһаса Базель: 1037 м³/с
Страсбург: 1080 м³/с
Кёльн: 2090 м³/с
Нидерландын хилэ: 2300 м³/с