Нааданхай (ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨᠭᠠᠢ) — хүүгэдэй тогложо наадаха хэрэгсэл юм.

Баабгай хүүхэлдэй — эгээн алдартай нааданхайнуудай нэгэ

Үхибүүдэй нааданхай танин мэдэхын ажа холбогдолтой байха ёһотой. Зүбхэн һунгаһан нааданхай үхибүүдэй оюунай хүгжэлдэ нүлөөлнэ. 0-6 һарада нялха үхибүүдтэ бүхы зүйл нааданхай мэтэ харагдадаг тула энэ наһанда нюдэн алаглам эрээн мяраан нааданхай абажа үгэхэ хэрэггүй.