КүнзХитад: 孔夫子, Kong Fuzi гү, али K’ung-fu-tzu, удхашалбал «Конг багша», гэхдээ Kongzi 孔子 гү, али Күнзы гэдэг нэрэнь дурна дахинда түгээмэл, МЭҮ 551 — МЭҮ 479) — Хитад уласай гүн ухаантан, ехэ сэдхэгшэ юм. Тухайн үеын ниигэмэй үзэл суртал боложо байһан шаманизмые гүн һудалһаны үндэһэн дээрэ өөрын гүн ухааниие болбосорууланиинь мүнөө Күнзын һургаал гэгдэнэ.

Күнзы
孔夫子
portrait
Түрэһэн нэрэ:

Кун Цю (хитадаар 孔丘)

Ажал үйлэ:

гүн ухаанша

Түрэһэн үдэр:

МЭҮ 552 оной 10 һарын 9[1][2], МЭҮ 551 оной 10 һарын 4[2] или МЭҮ 551 оной[3]

Түрэһэн газар:

Цюйфу (хитадаар 曲阜)

Эрхэтэнэй харьяалал:

Лу[d]

Наһа бараһан үдэр:

МЭҮ 479 оной[4][3] или МЭҮ 479 оной 3 һарын 9[2]

Наһа бараһан газар:

Цюйфу (хитадаар 曲阜)

Хэб маяг:

этика

ЗүүлтэПравить