Комплекс тоо

Комплекс тоо (латаар complex — хагсарал, хэсүүхэн[1]) — янзын тоо, эндэһээ  — хадаа бодото тоо,  — хуурмаг нэгэжэ[2] гү, али, гэжэ адлидхалга зүб болоно. Комплекс тооной олонлигые   гэжэ тэмдэглэдэг. Бодото тоо гээшэ янзын комплекс тооной тусгаар ушар мүн.  олонлигой гол шанар хадаа алгебрын үндэһэн теоремэ дүүргэдэг юм, ондоо хэлэбэл, -дэхи зэргын олонгэшүүтэ () изагууртай болоно.

Тоонуудай ангилал

Мүн үзэхэПравить

ЗүүлтэПравить

  1. Справочник по элементарной математике, 2006, с. 211
  2. Комплексное число // Математическая энциклопедия (в 5 томах). — М.: Зүблэлтэ нэбтэрхэй толи, 1979. — Т. 2. — С. 1007.