Катима Мулило

Zambezi River near Zambezi Town.jpg

Катима Мулило - Намибийн хото. Капривийн ниислэл хото. Хажууда Замбези гол.