Зэргэ шатын бүлэг

Тус зэргэ шата гансал удаадахи бүлэгтэй юм.

U

"User el" зэргэ шатадахи хуудаһанууд

энэ зэргэ шатада бии байһан 4-һоо 4 хуудаһанууд харуулагдана