Иммануил Кант
Immanuel Kant
Ажал үйлэ:

гүн ухаанша

Түрэһэн үдэр:

1724 оной 4 һарын 27

Түрэһэн газар:

Кёнигсберг, Прусси

Уласай эрхэтэн:

20px Прусси Хаанта Улас

Наһа бараһан үдэр:

1804 оной 2 һарын 12 (79 наһатай)

Наһа бараһан газар:

Кёнигсберг, Прусси

Иммануил Кант (германяар Immanuel Kant; 1724 оной 4 һарын 22 — 1804 оной 2 һарын 12) — Германай гүн ухаанша, зохёолшо байба.

Кантын гүн ухаанПравить

Юрэнхы ойлголтоПравить

Кантын гүн ухаанай сэдьхэлгээнэй хүгжэлые хоёр үедэ хубаажа болоно. Нэгэдэхи үе 1870-аад ониие хүрэтэрхи үе болоод энэ үедэ Кант онолой шэнжэлхэ ухаанай хубида туршалгын баримтые харгалзахагүйгөөр философиие ухаанаар болобсоруулжа үндэһэлжэ болоно гэжэ үзэһэн. Хоёрдохи үе 1870-аад оной эхинһээ хойшохи үе болоод энэ үедээ үзэгдэлые юумэнһөө хатуу зааглахые оролдоһон.