Зэргэдэ дэбжүүлхэ

Зэргэдэ дэбжүүлхэ хадаа тоониие оло дахин өөрөөр үрэжүүлхэ бинарна үйлэдэл. һууритай натуральна харуулагшатай зэргые гээд тэмдэглээд, эндэһээ  хадаа үрэжүүлэгшэнүүдэй тоо.

ЗүүлтэПравить