Жаяг заршам — хатуугаар тогтоогдоһон дүримые тус байгуулгын гэшүүд бүхэнэй эрхэбэшэ дахаха, сохихо ябадал.[1] Заримдаа жаяг заршамые мэдэрэл ехэтэйгээр, өөрынгөө дураар дахан бэелүүлнэ.

Мүн үзэхэ Заһаха

Зүүлтэ Заһаха

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 48.