Дэнлүү (ᠳᠧᠩᠯᠦ, хитадаар 燈籠, dēnglóng), мүн фонарь — зөөбэриин болон һуурин хэмэл гэрэлэй эхэ булаг. Һүни орон зайн бэе даанги хэһэг гэрэлтүүлгын багажа хэрэгсэл.

Венеци хотодо дэнлүү

Гудам, танхим, таһалга, добжоо, зуһалангай зам, сэсэрлигтэ хүрээлэнг гэрэлтүүлхэдэ тохиромжотой байдаг. Уридань дэнг шатаадаг байһан бол мүнөө сахилгаанаар тэжээгдэдэгынь элбэг.

ХолбооһонПравить