Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театр

Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Ленинэй ордентэй Буряадай гүрэнэй академиин оперо болон баледэй театр гээшэ Улаан-Үдэ хотодо байрладаг 1939 ондо байгуулһан хүгжэмэй зүжэгэй, дууриин, баледэй театр юм.

Зүжэгэй ордон.
Здание театра в вечернее время. 8 июня 2021 года

1940 ондо театрын түрүүшын зүжэг болоһон Фроловой «Энхэ-Булад Баатар» гэжэ дууриие харуулба. 1943 ондо баледэй бүлэг «Бахчисарайн уһан орьёлуур» гэһэн баледые харуулба. 1940 ондо театр Ленинэй орденоор шагнагдаба[1]. Түрүүшын хүтэлбэрилэгшэнь — Гомбо Цыдынжапов.

ЗүүлтэПравить

  1. Куницын О. И. Музыкальный театр Бурятии. — Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1988. — 254 с. (ород)